Efter regnskabsårets udløb udfører vi en nærmere specificeret årsafslutning, som sikrer at revisor modtager det materiale der er nødvendig til udarbejdelsen af årsregnskabet.

En årsafslutning er en specificeret opgørelse over regnskabsårets forløb. Årsafslutningen er det færdige resultat til revisoren, som udformes af os. I praksis består årsafslutningen blandt andet af bank- og lønafstemning, momsregnskab, anlægskartotek, afstemning af kreditorer og debitorer samt diverse konti, periodisering og meget mere.

Har du behov for, at Activa er med omkring årsafslutningen eller budgetlægningen, er det også en mulighed.

Selve opskriften for at komme et aktivt samarbejde nærmere er enkelt.
Du skal blot kontakte Activa ved en telefonopringning eller skrive en besked via Activas hjemmeside, så vil du hurtigt få et svar. Ja, står du med udfordringer omkring jeres hjemmeside eller andre spørgsmål i hverdagen, vil en kontakt til Activa sandsynligvis være til stor gavn.

DET ENKELTE PRODUKT TILPASSES DEN ENKELTE KUNDE FOR AT OPNÅ DET OPTIMALE RESULTAT.