Administration

Har din virksomhed ansatte, det være sig en eller flere medarbejdere, er der en række regler og love som skal overholdes.
I denne forbindelse er det muligt for Activa at servicere jer på det lønmæssige område.

Udbetaling og håndtering af løn opfattes oftest som en af de mest komplicerede opgaver, hvorfor det vil være naturligt at outsource denne.
Activa benytter som oftest Bluegarden's lønsystemer.

Desuden er det muligt at sammensætte en fleksibel samarbejdsaftale på en måde, så du løbende, eller når behovet opstår i din virksomhed, kan få løst mere specielle opgaver.

Vi sørger for at lede jeres virksomhed sikkert gennem denne proces.